Technology for rerefining used lube oils applied in Europe: A review

Antonina Kupareva, Päivi Mäki-Arvela*, Dmitry Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

  35 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Technology for rerefining used lube oils applied in Europe: A review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap

  Kemiska föreningar

  Ingenjörs- och materialvetenskap

  Mark- och miljövetenskap