Tankar om inlärning. En studie av lärarstuderandes uppfattningar av inlärning i relation till olika kontexter inom lärarutbildningen

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarLicentiatuppsats

Sammanfattning

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Förlag
StatusPublicerad - 1993
MoE-publikationstypG3 Licentiatavhandling

Citera det här