Tailored thermosetting wood adhesive based on well-defined hardwood lignin fractions

Luyao Wang, Lucas Lagerquist, Yongchao Zhang, Rajesh Koppolu, Teija Tirri, Irina Sulaeva, Sebastian von Schoultz, Lari Vähäsalo, Andrey Pranovich, Thomas Rosenau, Patrik Christoffer Eklund, Stefan Willför, Chunlin Xu, Xiaoju Wang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

35 Citeringar (Scopus)
17 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tailored thermosetting wood adhesive based on well-defined hardwood lignin fractions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Engineering

Material Science