Tailored emission to boost open-circuit voltage in solar cells

Nicklas Anttu*, Pyry Kivisaari, Yang Chen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tailored emission to boost open-circuit voltage in solar cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Engineering

Chemical Engineering

Physics

Material Science