Synthetic polymers from renewable feedstocks: an alternative to fossil-based materials in biomedical applications

Forskningsoutput: TidskriftsbidragKommentar/debattVetenskaplig

7 Citeringar (Scopus)
15 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthetic polymers from renewable feedstocks: an alternative to fossil-based materials in biomedical applications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar