Synthesis of sugars by hydrolysis of hemicelluloses- A review

Päivi Mäki-Arvela, Tapio Salmi, Bjarne Holmbom, Stefan Willför, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

279 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesis of sugars by hydrolysis of hemicelluloses- A review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemical Engineering