Synthesis of novel Ag modified MCM-41 mesoporous molecular sieve and beta zeolite catalysts for ozone decomposition at ambient temperature

Narendra Kumar, Petya M. Konova, Anton Naydenov, Teemu Heikillä, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

32 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesis of novel Ag modified MCM-41 mesoporous molecular sieve and beta zeolite catalysts for ozone decomposition at ambient temperature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science