Synthesis of isobenzofuran derivatives from renewable 2-carene over halloysite nanotubes

AYu Sidorenko, AV Kravtsova, Päivi Mäki-Arvela, Atte Aho, Thomas Sandberg, IV Il'ina, NS Li-Zhulanov, DV Korchagina, KP Volcho, NF Salakhutdinov, Dmitry Murzin, VE Agabekov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesis of isobenzofuran derivatives from renewable 2-carene over halloysite nanotubes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar