Synthesis of galactoglucomannan-based latex via emulsion polymerization

Qiwen Yong, Jiayun Xu, Luyao Wang, Teija Tirri, Hejun Gao, Yunwen Liao, Martti Toivakka, Chunlin Xu*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesis of galactoglucomannan-based latex via emulsion polymerization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Chemical Engineering