Synthesis of Electron Beam Cured Free-Standing Ion-Gel Membranes for Organic Electronics Applications

Marco Mennillo, Yanxi Zhang, Fredrik Pettersson, Carl Johan Wikman, Tommi Remonen, Ronald Österbacka, Carl Eric Wilén*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesis of Electron Beam Cured Free-Standing Ion-Gel Membranes for Organic Electronics Applications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Engineering

Material Science

Chemistry

Chemical Engineering