Synthesis of dimethyl carbonate from methanol and carbon dioxide the effect of dehydration

V. Eta*, P. Mäki-Arvela, D. Y. Murzin, T. Salmi, J. P. Mikkola

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokumentPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesis of dimethyl carbonate from methanol and carbon dioxide the effect of dehydration”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap