Synthesis and Thermodynamic Investigation of Energy Materials in the Ag–Te–Cl System by the Solid-State Galvanic Cells

Mykola Moroz*, Fiseha Tesfaye, Pavlo Demchenko, Myroslava Prokhorenko, Serhiy Prokhorenko, Daniel Lindberg, Oleksandr Reshetnyak, Leena Hupa

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)
5 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat