Synthesis and physico-chemical characterization of Beta zeolite catalysts: Evaluation of catalytic properties in Prins cyclization of (−)-isopulegol

Anna O. Zaykovskaya, Narendra Kumar, Ekaterina A. Kholkina, Nikolai S. Li-Zhulanov, Päivi Mäki-Arvela, Atte Aho, Janne Peltonen, Markus Peurla, Ivo Heinmaa, Bright T. Kusema, Stéphane Streiff, Dmitry Yu. Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesis and physico-chemical characterization of Beta zeolite catalysts: Evaluation of catalytic properties in Prins cyclization of (−)-isopulegol”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi