Synthesis and characterization of Pd-MCM-22 and Pt-SAPO-11 catalysts for transformation of n-butane to aromatic hydrocarbons

Narendra Kumar*, Rune Byggningsbacka, Mikko Korpi, Lars Eric Lindfors, Tapio Salmi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesis and characterization of Pd-MCM-22 and Pt-SAPO-11 catalysts for transformation of n-butane to aromatic hydrocarbons”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Chemical Engineering