Synthesis and characterization of H-ZSM-22, Zn-H-ZSM-22 and Ga-H-ZSM-22 zeolite catalysts and their catalytic activity in the aromatization of n-butane

N. Kumar*, L. E. Lindfors, R. Byggningsbacka

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

41 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesis and characterization of H-ZSM-22, Zn-H-ZSM-22 and Ga-H-ZSM-22 zeolite catalysts and their catalytic activity in the aromatization of n-butane”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar