Synthesis and analytical characterization of N-methylated derivatives of α-tocopheramine and their oxidation products

Anjan Patel, Thomas Rosenau*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesis and analytical characterization of N-methylated derivatives of α-tocopheramine and their oxidation products”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry