Synergetic effects of electrochemical oxidation of Spiro-OMeTAD and Li+ ion migration for improving the performance of n-i-p type perovskite solar cells

Changzeng Ding, Rong Huang, Christian Ahläng, Jian Lin, Lianping Zhang, Dongyu Zhang, Qun Luo, Fangsen Li, Ronald Österbacka*, Chang-Qi Ma*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

25 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synergetic effects of electrochemical oxidation of Spiro-OMeTAD and Li+ ion migration for improving the performance of n-i-p type perovskite solar cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Engineering

Material Science

Chemical Engineering

Physics