Svenskt jaktflyg i kalla krigets inledningsskede. Intervju med överstelöjtnant Claes Jernow

Ulf Sundberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)
TidskriftPennan & svärdet. Tidskrift för Svenskt militärhistoriskt bibliotek
StatusPublicerad - 2015
MoE-publikationstypE1 Populärvetenskaplig artikel, dagstidnings-/nyhetsartikel

Citera det här