Svenska som andraspråk: Språkbad i Finland

Karita Mård-Miettinen, Mari Bergroth, Marjo Savijärvi, Siv Björklund

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Detta kapitel redogör för arbetsmetoder och forskningsresultat för svenskt språkbad i Finland. Kapitlet placerar först språkbadet i den finländska utbildningskontexten och avslutas med en diskussion om vilken relevans erfarenhe- terna av språkbad i Finland skulle kunna ha för en svensk förskolekontext. I kapitlet ingår också en redogörelse för de viktigaste forskningsresultaten gällande barns andraspråkslärande i förskolan. Språkbadets arbetsmetoder och lärarstrategier i förskolan belyses genom att visa exempel på interaktionen mellan förskolebarnen och personalen. Genom att observera barn som tar del av språkbad i Finland under deras första tid i undervisningsprogrammet, har man kunnat visa att de mycket tidigt börjar använda svenska språket som tan- keverktyg och att de mångsidigt använder olika strategier för att nå sina kommunikativa syften. Så hur fungerar då den finska förskolan och hur kan man arbeta som språkbadspedagog?

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Titel på gästpublikationSvenska som andraspråk i förskolan
RedaktörerPolly Björk-Willén
FörlagNatur och kultur
Sidor90–106
ISBN (tryckt)978-91-27-82274-0
StatusPublicerad - 2018
MoE-publikationstypA3 Del av bok eller annan forskningsbok

Nyckelord

  • Andraspråk
  • Förskola
  • Småbarnspedagogik
  • Språkbad
  • Språktillägnande

Citera det här