Surface plasmon resonance assay for label-free and selective detection of hiv-1 p24 protein

Lucia Sarcina, Giuseppe Felice Mangiatordi, Fabrizio Torricelli, Paolo Bollella, Zahra Gounani, Ronald Österbacka, Eleonora Macchia*, Luisa Torsi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Surface plasmon resonance assay for label-free and selective detection of hiv-1 p24 protein”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Agricultural and Biological Sciences

Chemistry