Surface composition of mixed self-assembled monolayers on Au by infrared attenuated total reflection spectroscopy

Angelo Tricase, Davide Blasi, Alessandro Favia, Angela Stefanachi, Francesco Leonetti, Giuseppe Colafemmina, Luisa Torsi, Gaetano Scamarcio*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
49 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Surface composition of mixed self-assembled monolayers on Au by infrared attenuated total reflection spectroscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry