Supported silver nanoparticles as catalysts for liquid-phase betulin oxidation

Anna Grigoreva, Ekaterina Kolobova*, Ekaterina Pakrieva, Päivi Mäki-Arvela, Sónia A.C. Carabineiro, Alina Gorbunova, Nina Bogdanchikova, Dmitry Yu Murzin, Alexey Pestryakov

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Supported silver nanoparticles as catalysts for liquid-phase betulin oxidation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap