Supported ionic liquid catalyst (SILCA) in the hydrogenation of citral

Päivi Mäki-Arvela*, Jyri-Pekka Mikkola, Pasi Virtanen, Hannu Karhu, Tapio Salmi, Dmitry Yu. Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Supported ionic liquid catalyst (SILCA) in the hydrogenation of citral”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi