Support effects in nerol hydrogenation over Pt/SiO2, Pt/H-Y and Pt/H-MCM-41 catalysts

Päivi Mäki-Arvela, Narendra Kumar, Ivo Paseka, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Support effects in nerol hydrogenation over Pt/SiO<sub>2</sub>, Pt/H-Y and Pt/H-MCM-41 catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar