Superdiversiteetti ja muuttoliikkeet

Linda Bäckman, Sari Pöyhönen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Sammanfattning

Väestöjen moninaistumista kuvaava käsite “superdiversiteetti” on viime vuosikymmenen ajanlisääntyvästi toiminut lähestymistapana muut- toliikkeiden tutkimuksessa. Superdiversiteettion tarkoitettu viittaamaan eri tekijöiden vuorovaikutukseen, jolla on merkitystä niin yksilökuin yhteiskuntatasollakin. Käsite kyseenalaistaa perinteiset käsitykset niin “valtaväestöstä”kuin “maahanmuuttajaryhmistä”, ja johtaa uusiin tulkintoihin muun muassa maahanmuutonja integroitumisen havainnollistamisessa. Tässäartikkelissa esittelemme käsitettä ja sen merkitystä marraskuussa 2018 järjestetystä Argumenta-seminaarista poimittujen esimerkkien avulla. 

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)20–22
TidskriftSiirtolaisuus - Migration
Volym2
StatusPublicerad - 2019
MoE-publikationstypB1 Artikel i en vetenskaplig tidskrift

Nyckelord

  • Migration pattern
  • diversity

Citera det här