Sumoylation of Notch1 represses its target gene expression during cell stress

Christian Antila, Vilma Rraklli, Henri A Blomster, Käthe Dahlström, Tiina Salminen, Johan Holmberg, Lea Sistonen, Cecilia Sahlgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat