Sumoylation of Notch1 represses its target gene expression during cell stress

Christian J M Antila, Vilma Rraklli, Henri A Blomster, Käthe M Dahlström, Tiina A Salminen, Johan Holmberg, Lea Sistonen, Cecilia Sahlgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sumoylation of Notch1 represses its target gene expression during cell stress”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology