Sulfur dioxide capture under PFBC conditions: The influence of sorbent particle structure

Ron Zevenhoven*, Patrik Yrjas, Mikko Hupa

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

49 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sulfur dioxide capture under PFBC conditions: The influence of sorbent particle structure”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar