Sulfenamides in synergistic combination with halogen free flame retardants in polypropylene

Teija Tirri, Melanie Aubert, Humayun Aziz, Yury Brusentsev, Weronika Pawelec, Carl-Eric Wilén*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

18 Citeringar (Scopus)
245 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sulfenamides in synergistic combination with halogen free flame retardants in polypropylene”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar