Successful ams 14C dating of non-hydraulic lime mortars from the medieval churches of the Åland Islands, Finland

Jan Heinemeier*, Åsa Ringbom, Alf Lindroos, Árný E. Sveinbjörnsdóttir

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

73 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Successful ams 14C dating of non-hydraulic lime mortars from the medieval churches of the Åland Islands, Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Physics