Successful ams 14C dating of non-hydraulic lime mortars from the medieval churches of the Åland Islands, Finland

Jan Heinemeier*, Åsa Ringbom, Alf Lindroos, Árný E. Sveinbjörnsdóttir

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

62 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Successful ams <sup>14</sup>C dating of non-hydraulic lime mortars from the medieval churches of the Åland Islands, Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap