Substitution of Co3+ in YBa2Fe3O8

Q. Z. Huang, V. L. Karen, A. Santoro, A. Kjekshus, J. Lindén, T. Pietari, P. Karen*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Substitution of Co<sup>3+</sup> in YBa<sub>2</sub>Fe<sub>3</sub>O<sub>8</sub>”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar