Sub-nanometer ceria-promoted Ni 13X zeolite catalyst for CO2 methanation

Liangyuan Wei, Henrik Grénman*, Wim Haije, Narendra Kumar, Atte Aho, Kari Eränen, Liangfu Wei, Wiebren de Jong

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sub-nanometer ceria-promoted Ni 13X zeolite catalyst for CO2 methanation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Keyphrases

Material Science

Chemical Engineering