Study of percolation phenomena in ironmaking by DEM

    Forskningsoutput: Typer av avhandlingarMagisteruppsatsAvhandlingar

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Study of percolation phenomena in ironmaking by DEM”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Mark- och miljövetenskap