Studies of hyperfine interactions in RBa2(Cu1-x57Fex)3O7-δ high-Tc superconductors

I. Tittonen*, J. Hietaniemi, J. Huttunen, E. Ikonen, M. Karppinen, T. Katila, J. Lindén, L. Niinistö

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Studies of hyperfine interactions in RBa2(Cu1-x57Fex)3O7-δ high-Tc superconductors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Physics

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology