Structure and function of an atypical homodimeric actin capping protein from the malaria parasite

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structure and function of an atypical homodimeric actin capping protein from the malaria parasite”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology