Structural, magnetic and spectroscopic investigations of europium oxychloride, EuOCl

T. Aitasalo*, J. Hölsä, M. Lastusaari, J. Legendziewicz, L. Lehto, J. Lindén, M. Maryško

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

18 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structural, magnetic and spectroscopic investigations of europium oxychloride, EuOCl”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar