Structural leitmotif and functional variations of the structural catalytic core in (chymo)trypsin-like serine/cysteine fold proteinases

Alexandre Denesyuk, Sergei E. Permyakov, Mark S Johnson, Eugene A. Permyakov, Vladimir N. Uversky, Konstantin Denessiouk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
20 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structural leitmotif and functional variations of the structural catalytic core in (chymo)trypsin-like serine/cysteine fold proteinases”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology