Structural features of water-soluble arabinogalactans from Norway spruce and Scots pine heartwood

S. Willför*, R. Sjöholm, C. Laine, B. Holmbom

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

81 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structural features of water-soluble arabinogalactans from Norway spruce and Scots pine heartwood”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap