Structural aspects of Pr1-xSrxFeO3-w

Marit Stange, Johan Lindén, Arne Kjekshus, Norman Binsted, Mark T. Weller, Bjørn C. Hauback, Helmer Fjellvåg*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structural aspects of Pr<sub>1-x</sub>Sr<sub>x</sub>FeO<sub>3-w</sub>”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi