Structural and magnetic properties of MSrY1.5 Ce0.5 CuOz (M-1222) compounds with M=Fe and Co

V. P.S. Awana*, Anurag Gupta, H. Kishan, S. K. Malik, W. B. Yelon, J. Lindén, M. Karppinen, H. Yamauchi, Darshan C. Kundaliya

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structural and magnetic properties of MSr<sub>2 </sub>Y<sub>1.5 </sub>Ce<sub>0.5 </sub>Cu<sub>2 </sub>O<sub>z</sub> (M-1222) compounds with M=Fe and Co”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi