Structural and functional characteristics of xenavidin, the first frog avidin from Xenopus tropicalis

Juha AE Määttä, Satu H. Helppolainen, Vesa P. Hytönen, Mark S Johnson, Markku S. Kulomaa, Tomi Airenne*, Henri R. Nordlund

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structural and functional characteristics of xenavidin, the first frog avidin from Xenopus tropicalis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi