Structural and biomolecular analyses of Borrelia burgdorferi BmpD reveal a substrate-binding protein of an ABC-type nucleoside transporter family

Julia Cuellar, Mia Åstrand, Heli Elovaaraa, Annukka Pietikäinen, Saija Sirén, Arto Liljeblad, Gabriela Guédez, Tiina Salminen, Jukka Hytönen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
26 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structural and biomolecular analyses of Borrelia burgdorferi BmpD reveal a substrate-binding protein of an ABC-type nucleoside transporter family”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology