Stromal interaction molecule 1 (STIM1) knock down attenuates invasion and proliferation and enhances the expression of thyroid-specific proteins in human follicular thyroid cancer cells

Muhammad Yasir Asghar, Taru Lassila, Ilkka Paatero, Van Dien Nguyen, Pauliina Kronqvist, Jixi Zhang, Anna Slita, Christoffer Löf, You Zhou, Jessica Rosenholm, Kid Törnquist*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stromal interaction molecule 1 (STIM1) knock down attenuates invasion and proliferation and enhances the expression of thyroid-specific proteins in human follicular thyroid cancer cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science