Strategic thinking and active decision support systems

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Strategic thinking and active decision support systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Earth and Planetary Sciences

    Computer Science