Sticholysin I–II oligomerization in the absence of membranes

Sara García-Linares, Rafael Amigot-Sánchez, Carmen García-Montoya, Diego Heras-Márquez, Carlos Alfonso, Juan Román Luque-Ortega, José G. Gavilanes, Álvaro Martínez-del-Pozo, Juan Palacios-Ortega*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sticholysin I–II oligomerization in the absence of membranes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology