Stereoselectivity inversion by water addition in the −SO3H‐catalyzed tandem Prins‐Ritter reaction for synthesis of 4‐amidotetrahydropyran derivatives

Alexander Yu. Sidorenko, Nikolai Li-Zhulanov, Päivi Mäki-Arvela, Thomas Sandberg, Anna V. Kravtsova, Andreia F. Peixoto, Cristina Freire, Konstantin P. Volcho, Nariman F. Salakhutdinov, Vladimir E. Agabekov, Dmitry Murzin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)
19 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stereoselectivity inversion by water addition in the −SO3H‐catalyzed tandem Prins‐Ritter reaction for synthesis of 4‐amidotetrahydropyran derivatives”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar