Stencil printing—a novel manufacturing platform for orodispersible discs

Johan Nyman, Henrika Wickström*, Rajesh Koppolu, Martti Toivakka, Niklas Sandler

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)
8 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stencil printing—a novel manufacturing platform for orodispersible discs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap