Stability of hydrogen peroxide during perhydrolysis of carboxylic acids on acidic heterogeneous catalysts

Sébastien Leveneur*, Narendra Kumar, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stability of hydrogen peroxide during perhydrolysis of carboxylic acids on acidic heterogeneous catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar