Spontaneous production of anti-mitochondrial antibodies in keratin-8 deficient mice

Diana Toivola, A Habtezion, LY Zhang, WH Robinson, PJ Utz, EC Butcher, MB Omary

Forskningsoutput: Övriga bidrag

OriginalspråkOdefinierat/okänt
StatusPublicerad - 2006

Citera det här